Hur stor del av Sveriges energikonsumtion står solenergi för?

Sverige har väldigt goda förutsättningar för solenergi. Jämför man med exempelvis Tyskland, där infrastrukturen för solenergi är bättre utbyggd än i Sverige, så står vi oss väl. Tyskland och Sverige har liknande solinstrålning och ungefär lika många årliga soltimmar – mellan 1600-1800 soltimmar/år. Det finns dock en stor skillnad. I Tyskland så står solenergi för […]