Stor satsning på solenergi

Brandimpregneringsföretaget Woodsafe anlitar solenergiföretaget El av Sol Nordic för att bygga Västmanlands största takmonterade solenergianläggning på Woodsafes fabriker. Anläggningen kommer att bestå av cirka 1500 paneler och ha en toppeffekt på 500 kilowatt. Till årsskiftet räknar Woodsafe i Västerås med att ha sin nya solenergianläggning i drift.  Den kommer att bestå av ungefär 1 500 […]