500 solcellsanläggningar

El av Sol har nu fler än 500 solcellsanläggningar i monitoreringsportalen. Det är grön energi för mer än 3700 stora villors årsförbrukning och lågt räknat så har vi reducerat 3 700 ton CO2 mot den nordiska elmixen (100 CO2/kWh). El av Sol har byggt över 28 MWp (28 000 kWp) vilket motsvarar drygt 4 – […]