Solparker

Världen behöver fler klimatpositiva verksamheter och att äga en egen solpark är ett sätt att ta ett stort och viktigt kliv på den resan . En solpark är stor och genererar mycket el [1] vilket gör att det är många frågor som behöver få svar innan hela projektet är i mål. 1 Markanskaffning (och elnätsanslutning) […]