Solcellsstödets sista ansökningsdag är 7:e juli 2020

Den 10 juni bestämde regeringen att ett ansökningsstopp för det 20-procentiga solcellsstödet skall träda i kraft den 7 juli 2020. Det är alltså bråttom för privatpersoner och företag som överväger att installera solceller i år. Stödet kommer att betalas ut fram till den 30 juni 2021, allteftersom ansökningarna beviljas och installationerna färdigställs. Det gäller alltså […]