Behövs det ett serviceavtal för solcellsanläggningen?

En fördel med solcellsanläggning är att den inte innehåller några rörliga delar och inga vätskor eller gaser. Rörliga beståndsdelar är det som oftast skapar problem på energianläggningar av olika slag och gör att den återkommande behöver besiktigas. Eftersom en solcellsanläggning inte har dessa funktioner går den mer sällan sönder, har längre livslängd och kräver mindre […]