Varför är växelriktaren så viktig?

Växelriktare kallas också inverterare eller inverters och är systemets enhet för omvandling av likspänning/DC (ex. från solcellerna/batterier) till växelspänning/AC. De finns både för en- och trefas-installationer. De delas ofta in i två typer, de som kan ladda batterier och de som enbart är nätanslutna. Tekniskt sett är växelriktaren den mest avancerade delen av solscellssystemet och […]

Hur fungerar solcellsbidrag?

Statligt solcellsbidrag finns sedan 2009. Stödet riktar sig till privatpersoner, företag och offentliga organisationer och är ett bidrag du kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Bidraget täcker 20% av den totala kostnaden för anläggningen, med maximalt 1,2 miljoner kronor (i bidrag). Stödet lämnas för ett (1) solcellssystem per byggnad/fastighet och omfattar installation av alla typer […]

Monokristallina eller polykristallina paneler?

Monokristallina och polykristallina solpaneler fungerar på samma sätt: de fångar energi från solen och förvandlar denna energi till elektricitet. De är båda tillverkade av kisel och många tillverkare av solpaneler producerar både monokristallina och polykristallina paneler. Både monokristallina och polykristallina solpaneler kan vara bra val, men det finns skillnader som det är viktigt att veta […]