Aktuellt

21 juni, 2017

Nytt mål för produktionen av förnybar el

” Riksdagen har den 20 juni 2017 sagt ja till ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med ytterligare 18 terawattimmar till