Solcellsbidrag

STATLIGT SOLCELLSBIDRAG

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktar sig till privatpersoner, företag och offentliga organisationer och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Solcellsbidraget täcker 30% för företag och 30% för privatperson av den totala kostnaden för installationen av anläggningen. Det vill säga att om man sätter upp en anläggning för 100 000 får man 30 000 i bidrag men maximalt 1,2 miljoner kronor per system. För solelsystem får de stödberättigade kostnaderna maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per kilowatt elektrisk toppeffekt och för solel/solvärmehybridsystem får de stödberättigade kostnaderna uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per kilowatt elektrisk toppeffekt.

Stödet lämnas för ett (1) solcellssystem per byggnad/fastighet, och omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen, antingen via blankett eller elektronisk ansökan via webb. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. För sökande företag gäller att ansökan skall vara inkommen till Länsstyrelsen innan†projektet påbörjats.

BUDGET 2016. Stödet till solceller ökar från 50 till 390 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.
– Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, sa statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff i går, onsdag, där Stockholms största enskilda solcellsanläggningar visades.

Det var ingen slump att regeringen bjöd in till pressträff på taket till en av Stockholms Hamnars byggnader i Frihamnen. Där finns huvudstadens största, enskilda solcellsanläggning, med en total solcellsyta på cirka 1 400 m², en elproduktion på cirka 200 000 kWh/år och en installerad effekt på 225 kW.

Solenergi stod nämligen i fokus när statsminister Stefan Löfven, energiminister Ibrahim Baylan (S), klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) samt biståndsminister Isabella Lövin (MP) kallade till pressträff om energi- och klimatsatsningarna i höstbudgeten.

– Solceller är bra för miljön, men de är också bra för jobben. Regeringen föreslår därför en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar, inledde Stefan Löfven.

Det tidigare solcellsstödet har inte räckt till och i dag står 4 300 hushåll i kö för att få ta del av stödet. Så här ser regeringens budgetförslag till solcellsstöd ut:

  • 225 miljoner kronor 2016.
  • 390 miljoner kronor per år 2017–2019 (en ökning av stödet med åtta gånger jämfört med i dag).

All erforderlig information om stödet, med länkar till blanketter och elektronisk ansökning, finns på energimyndighetens hemsida:

Här kan ni läsa om vad lagen säger om ansökan: ”Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller

Och här är ”ansökningsblanketten” för statligt stöd.

 

STÖD FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI HOS JORDBRUKSVERKET

Hos Jordbruksverket finns flera stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar.

På hemsidan skriver de:
”Det finns flera stöd du kan söka om du vill satsa på förnybar energi. Du kan även få stöd för insatser som leder till minskade utsläpp av växthusgaser eller för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat.”

Bland annat finns ett investeringsstöd att söka i samband med satsningar inom produktion eller användning av förnybar energi för ditt företag.

Läs mer om det på jordbruksverkets hemsida.