Solcellsbidrag

STATLIGT SOLCELLSBIDRAG

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktar sig till privatpersoner, företag och offentliga organisationer och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Solcellsbidraget täcker 20% för företag och privatpersoner av den totala kostnaden för installationen av anläggningen. Det vill säga att om man sätter upp en anläggning för 100 000 får man 20 000 kr i bidrag men maximalt 1,2 miljoner kronor (i bidrag)  per system. För solcellssystem får de stödberättigade kostnaderna maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per kW i elektrisk toppeffekt.

Stödet lämnas för ett (1) solcellssystem per byggnad/fastighet och omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen, antingen via blankett eller elektronisk ansökan via webb. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. För sökande företag gäller att ansökan skall vara inkommen till Länsstyrelsen innan†projektet påbörjats.

Fortsatt stöd till solceller under 2019

Regeringen säkerställer att utbyggnaden av solceller för 2019 kan fortsätta. 300 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till betydligt fler projekt än tidigare.

– Det ska vara enkelt och lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk. Det här är ett stöd som varit oerhört efterfrågat och det känns bra att kunna hjälpa den gröna omställningen på vägen, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Genom revidering av förordningen ändras nu stödet till upp till 20 procent av de stödberättigande kostnaderna. Den nya stödandelen tillämpas vid beslutstillfället och gäller därmed också ansökningar som nu ligger i kön. Det möjliggör att investeringsstödet till solceller kan lämnas till fler projekt än vad som tidigare kunde prognosticeras.

I vårändringsbudgeten tillförs 300 miljoner kronor i budgeten för 2019. Det innebär en nivå på 736 miljoner kronor som får direkt stöd till utbyggnaden av solceller. Förordningsändringen beslutades på regeringssammanträdet den 4 april 2019.

STÖD FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI HOS JORDBRUKSVERKET

Hos Jordbruksverket finns flera stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar.

På hemsidan skriver de:
”Det finns flera stöd du kan söka om du vill satsa på förnybar energi. Du kan även få stöd för insatser som leder till minskade utsläpp av växthusgaser eller för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat.”

Bland annat finns ett investeringsstöd att söka i samband med satsningar inom produktion eller användning av förnybar energi för ditt företag.

Läs mer om det på jordbruksverkets hemsida.